Design som räddar liv

Idag är något av det viktigaste när det gäller att skapa olika produkter, vilken design dessa har och om de då tilltalar alla de som de riktas till. Hur viktigt är det då med design egentligen? Gäller detta verkligen alla produkter som skapas? Ja, i mångt och mycket är det så. En av anledningarna till detta är att det alltid finns konkurrenter på marknaden. Idag är det ingen som står ensam med en produkt, utan här vill alla att just det fabrikat de erbjuder ska vara mest tilltalande. Hur kommer detta då att påverka olika produkter som har en funktion att rädda liv? Är det inte så att det i detta fall är funktionen som är det viktigaste?

Jo, naturligtvis kommer det att vara så. Annars skulle det vara något riktigt snett med det svenska samhället och den övriga världen. Det är dock inte helt klart att du utan att kombinera med en tilltalande design blir den som står högst på listan för alla köpare. Här kan du till exempel ta en hjärtstartare som är till för att rädda livet på en människa. Även inom detta område handlar det mycket om design. Utseendet på dessa produkter måste alltså vara tilltalande samtidigt som de ska fungera, vara praktiska och pedagogiska och hålla en hög kvalitet. Egentligen skulle detta kunna ses som hyckleri av största tänkbara mått, men det är tyvärr ett faktum.

Se bara till första hjälpen-väskan

När du tänker på den där traditionella första hjälpen-väskan som alltid var grön med ett vitt kors på, så var detta något du verkligen kände igen. Att alla dessa såg likadana ut, gjorde att alla snabbt kunde finna dem när de behövdes. Idag är detta inte längre lika självklart, då de kommer med olik design och massor av utföranden. Kan det då vara så att designen på många av de viktiga föremål som tidigare räddade livet på så många människor, idag inte alls är så effektiva som tidigare? Är det så att det kanske inte alltid är positivt med design på alla föremål? Ja, tanken är fri och du som vill fundera vidare på detta gör det i lugn och ro.